Absolutdating com

تنها در صورتی که دو روش قدیمی قدمت سنجی که یکی براساس مقاله ای که در نشریه Nature Communications منتشر شد، دانشمندان توانستند با بررسی ۸ استخوان ۷۵ میلیون ساله که قدمتشان به دوران کرتاسه (Cretaceous) باز می گردد و ظاهرا حاوی بقایای بافت های نرم بدن آنهاستاین سلول ها را کشف کنند.گفتنی است که ) و این بقایا نیز بسیار نادر بوده اند.حالا اما تیمی از پژوهشگران کالج سلطنتی لندن که روی این فسیل ها مطالعه می کردند، اعلام نموده اند که نتایج تحقیقاتشان نشان می دهد بافت های نرم متعلق به دوران ماقبل تاریخ ممکن است آنطور که تصور می شد نادر نباشند و این تحقیقات همچنین نشان می دهد که نمونه های مربوط به بافت نرم این جانداران ممکن است برای مدت زمان طولانی تری نسبت به آنچه پیشتر تصور می شد قابل نگهداری باشند.

در این روش نشان داده می‌شود که شی چه زمان برای آخرین بار حرارت داده شده بنابراین قدمت تقریبی شی تاریخی به دست می آید.از مشکلات این روش درصد خطای بالا ی آن و غیر دقیق بودن آن است.در کل در ارتباط با تاریخ نگاری مطلق یا Absolut Dating می توان گفت با وجود کمک زیادی که برای نزدیک شدن به تاریخ های پیدایش اجسام و یا لایه های زمین شناسی می کند هنوز قابل اطمینان نیست و اعداد و ارقام بدست آمده خطای بالایی را دارند که توضیح دیگر اینکه استفاده ترکیبی از این روشها برای رسیدن به اعدادی منطقی تر نیز اشکالاتی به همرا دارد که موجب می گردد نتوان به عنوان سندی قطعی برای تعیین قدمت به مجموع این روشها استناد نمود.با درود گرامیان این جستار در ارتباط با دقت تاریخ گذاری یا قدمت سنجی اشیاء می باشد که در رشته باستانشناسی نیز بسیار کاربرد دارد و متاسفانه دردسرهایی را برای نگارش تاریخ تمدن بشری ایجاد نموده است.ابتدا به روش های قدمت سنجی که در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند می پردازیم: 1- تاریخ گذاری نسبی 1- موقعیت بالاتر Superposition 2- چینه شناسی Stratigraphy 3- تطابق لایه ها Cross-Dating در کل از این روش های این گروه برای تعیین ترتیب پیدایش لایه ها و یا اجسام موجود در لایه های مختلف استفاده می شود که به هیچ عنوان عمر دقیق اشیاء و یا حتی لایه ها را از این روش نمی توان دریافت کرد.

1- مصنوعات با تاریخ ثبت Artifacts of Known Age 2- تاریخ گذاری درختی Dendrochronology 3- کربن 14 Radiocarbon 4- تاریخ گذاری پتاسیم - آرگون Potassium - Argon Dating ...تاریخ‌گذاری مطلق روشی است که درآن Artifacts of Known Age : قدیمی ترین روش برای تعیین قدمت اشیاء می باشد که محققین از تاریخ های ثبت شده بر روی سکه ها، نوشته ها و کتیبه های موجود در اماکن و بطور کل کلیه مصنوعات ساخت بشر و تاریخ ثبت شده مربوط به آنها جهت قدمت سنجی استفاده می کنند.Dendrochronology : روشی برای دوران شناسی و مطالعه قدمت محیط از روی حلقه‌های شکل گرفته در چوب تنه درختان است.همچنین با استفاده از این روش می‌توان تغییرات آب و هوایی گذشته را که به وسیله حلقه‌های رشد سالیانه درختان ثبت می‌شوند را مطالعه کرد.Radiocarbon : یکی از روش‌های تاریخ‌گذاری رادیومتریک می‌باشد که جهت تخمین تاریخ مرگ موجوداتی که کربن مصرف می‌کنند (مانند گیاهان) کاربرد دارد.در این روش ایزوتوپ کربن - 14 که یکی از ایزوتوپهای رادیواکتیو کربن با نیمه عمر حدود ۵۷۳۰ سال می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.